Events

21 Nov 2017

Mental Training Class [Latina]Mental Training Class

16 Apr 2018

Mental Training Class [Latina]Crea il Business di Eccellenza

06 Ott 2019

Teatro Fellini [Pontinia ]Business d’Eccellenza (Pontinia)

Evento Business Eccellenza a Pontinia Davide Paccassoni Mental Coach